Autori Danica Haláková - Literárny kútik

Slovenská dramaturgička a prekladateľka, autorka knihy Svet masiek.

  1. Svet masiek