Autori Ondřej Müller - Literárny kútik

Český autor, narodený 1.1.1966, pôsobí ako programový riaditeľ vydavateľstva Albatros. Známy predovšetkým ako zostavovateľ antológií, napríklad Přízraky, zázraky & spol. , Strašidla, duchové & spol. alebo Upíři, démoni & spol.

  1. Strašidlá, duchové & spol.