Autori Jaroslav Vizdal - Literárny kútik

Slovenský archeológ a kunsthistorik, dlhoročný riaditeľ Zemplínskeho múzea v Michalovciach, narodený v roku 1926, publikoval vyše dvadsať vedeckých prác týkajúcich sa prevažne regiónu Zemplín. Zomrel v roku 1994.

  1. Zemplínske múzeum v Michalovciach 1957-1967