Autori Bohumil Synek - Literárny kútik

Slovenský publicista a filatelista, známy napríklad vydaním Katalógu známok a celín Slovensko (1939-1945).

  1. Katalóg známok a celín Slovensko 1939-1945