Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Bohumil Synek”

Slovenský publicista a filatelista, známy napríklad vydaním Katalógu známok a celín Slovensko (1939-1945).

Katalóg známok a celín Slovensko 1939-1945

Katalóg autorsky pripravil Bohumil Synek v spolupráci s Michalom Zikom, Jozefom Vangelom, Emilom Gažom, Oldřichom Jarabicom, Petrom Dupaľom, Borisom Kalmanom a publikovala ho firma Filatelia-Numizmatika Album v roku 2015.