Autori Florian Zapletal - Literárny kútik

Český vojak, bádateľ a fotograf narodený 1884, pôsobiaci na východnom Slovensku a zakarpatskej Ukrajine. Zomrel v roku 1969. Zanechal po sebe množstvo fotografického materiálu, ktorý sa radí do obdobia priekopníckej fotografie.

  1. Městá a vesnice Zakarpatí
  2. Dřevené kostelíky Zakarpatí