Autori Peter Begeni - Literárny kútik

Slovenský pravoslávny duchovný, člen Úradu metropolitnej rady pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Je okrem iného autorom knihy Igumen Ignatij – Služobník boží (1899-1976).

  1. Igumen Ignatij – Služobník boží (1899-1976)