Autori Miroslav Buraľ - Literárny kútik

Slovenský lesný inžinier a kultúrny činiteľ narodený 30.4.1967. Autorsky sa podieľal na niekoľkých publikáciách týkajúcich sa miest a obcí regiónu Zemplín.

  1. Stakčín (Prírodné, kultúrno-historické zaujímavosti a turistické možnosti)
  2. Snina
  3. Snina – Premeny v čase