Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Miroslav Buraľ”

Slovenský ochranár prírody a kultúrny činiteľ pôsobiaci ako riaditeľ Národného parku Poloniny v okrese Snina. Autorsky sa podieľa na mnohých publikáciách týkajúcich sa priamo mesta Snina, ako aj okolitých obcí v okrese. Má povesť lokálneho historika, jeho príspevky týkajúce sa histórie okresu boli svojho času publikované v novinách Naša Snina.

Snina

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 2013 vo vydavateľstve Michala Vaška.

Snina – Premeny v čase

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 2010. Pre mesto Snina vydalo vydavateľstvo Elinor v spolupráci s Domom Matice Slovenskej v Snine.