Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Miroslav Buraľ”

Slovenský lesný inžinier a kultúrny činiteľ narodený 30.4.1967. Autorsky sa podieľal na niekoľkých publikáciách týkajúcich sa miest a obcí regiónu Zemplín.

Snina

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 2013 vo vydavateľstve Michala Vaška.

Snina – Premeny v čase

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 2010. Pre mesto Snina vydalo vydavateľstvo Elinor v spolupráci s Domom Matice Slovenskej v Snine.