Autori Miroslav Buraľ - Diera - Literárny kútik

Slovenský ochranár prírody a kultúrny činiteľ pôsobiaci ako riaditeľ Národného parku Poloniny v okrese Snina. Autorsky sa podieľa na mnohých publikáciách týkajúcich sa priamo mesta Snina, ako aj okolitých obcí v okrese. Má povesť lokálneho historika, jeho príspevky týkajúce sa histórie okresu boli svojho času publikované v novinách Naša Snina.

  1. Stakčín (Prírodné, kultúrno-historické zaujímavosti a turistické možnosti)
  2. Snina
  3. Snina – Premeny v čase