Autori Ladislav Kurka - Literárny kútik

Český knihovník a zberateľ, narodený 5.3.1933. Od roku 1956 mal na starosti rozvoj vojenských osvetových knižníc, od roku 1970 pracuje v knižnici v Prahe. Je členom SKIPu (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Okrem toho je predsedom Klubu skautských sběratelů Junák a je majiteľom najväčšej zbierky pohľadníc československých panských sídel.

  1. Sbíráme pohlednice