Autori Gustave Doré - Literárny kútik

Francúzsky umelec, rytec a ilustrátor, narodený 6.1.1832. Počas svojho života ilustroval viac ako deväťdesiat kníh. Zomrel 23.1.1883.

  1. Biblia