Autori Matej Vojtáš - Literárny kútik

Slovenský spisovateľ a historik, narodený 3.10.1904, známy napríklad knihou Tatárska pohroma alebo Omodejovci. Pôsobil aj ako kronikár mesta Spišská Nová Ves. Zomrel 22.5.1968.

  1. Tatárska pohroma