Autori Alexander Frický - Literárny kútik

Slovenský znalec pamiatkovej problematiky, narodený v roku 1925. Vyše 25 rokov pracoval predovšetkým ako metodik a vedecký pracovník pre oblasť hnuteľných a výtvarných pamiatok vo vtedajšom Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Stal sa spolutvorcom prvého Súpisu pamiatok na Slovensku, a to hlavne v oblasti súpisu hnuteľných pamiatok. Zomrel v roku 2000.

  1. Pamiatky východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch II. – Hnuteľné
  2. Ikony z východného Slovenska