Autori Martin Molnár - Literárny kútik

Slovenský regionálny historik, narodený v roku 1972, pôsobiaci ako kronikár mesta Michalovce. Je autorom viacerých kníh týkajúcich sa zemplínskych obcí.

  1. Zemplínske Hámre
  2. Hrady a kaštiele Zemplína na historických fotografiách a pohľadniciach