Autori Gerry Souter - Diera - Literárny kútik

Americký spisovateľ, producent a režisér, v našich končinách známy predovšetkým biografiou maliarky Fridy Kahlo. Spolu s Janet Souter tvoria spisovateľský tým vystupujúci pod názvom Avril 1 Group, Inc.

  1. Kahlo