Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Gerry Souter”

Americký spisovateľ, producent a režisér, v našich končinách známy predovšetkým biografiou maliarky Fridy Kahlo. Spolu s Janet Souter tvoria spisovateľský tým vystupujúci pod názvom Avril 1 Group, Inc.

Kahlo

Kniha bola po prvýkrát publikovaná vo vydavateľstve Confidental Concepts v roku 2013.