Autori William Blake - Diera - Literárny kútik

Anglický maliar a poet, narodený 28.11.1759, zomrel 12.8.1827.

  1. Svět v zrnku písku