Autori Jozef Tóth - Literárny kútik

Slovenský zberateľ starých pohľadníc Bratislavy a milovník histórie, známy predovšetkým knihou Pomenovanie slovenských obcí v rokoch 1867-1920.

  1. Pomenovanie slovenských obcí v rokoch 1867-1920