Autori Robert E. Howard - Literárny kútik

Celým menom Robert Ervin Howard, narodený 22.1.1906, bol americkým spisovateľom, ktorý sa preslávil ako literárny otec postáv ako Barbar Conan, Solomon Kane a mnohých ďalších. Je známy ako zakladateľ žánru nazývaného Sword and sorcery. Písal prevažne poviedky v žánroch fantasy, horror, krimi a western. Má na konte vyše tisíc poviedok, ktoré publikoval v časopise Weird stories. Zomrel 11.6.1936.

  1. Z Divokého západu
  2. Zpátky do temnoty (Strašidelné povídky z let 1932-1936)
  3. Krok ze tmy (Strašidelné povídky z let 1925-1932)