Autori Ján Karásek - Literárny kútik

Český filatelista mezinárodný znalec, vystavovateľ, publicista, vydavateľ a expredseda Sväzu československých filatelistov, narodený 28.03.1927. Je autorom a spoluautorom mnohých publikácií týkajúcich sa známok. Zomrel 15.05.2010 vo veku 83 rokov.

  1. Zoubkovaní československých poštovních známek (1918-1939)