Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Ján Karásek”

Český filatelista mezinárodný znalec, vystavovateľ, publicista, vydavateľ a expredseda Sväzu československých filatelistov, narodený 28.03.1927. Je autorom a spoluautorom mnohých publikácií týkajúcich sa známok. Zomrel 15.05.2010 vo veku 83 rokov.