Žánre Šimon - Literárny kútik

Edícia Šimon – Edícia vydavateľstva Európa združujúca diela týkajúce sa rozvoja osobnosti, sú to diela spoločenských vied ako psychológia, či sociológia. Odborným garantom edície je Egon Gál.

  1. Psychoanalytické chorobopisy
  2. Psychopatológia každodenného života (O zabúdaní, prerieknutí, prechmate, povere a omyle)
  3. Mojžiš a monoteizmus
  4. Myšlienky a úvahy