Autori Valerián Bystrický - Literárny kútik

Slovenský historik, narodený 22.4.1936, špecializuje sa na slovenské dejiny prvej polovice dvadsiateho storočia.

  1. Kľúčové problémy moderných slovenských dejín