Žánre Sputnik - Literárny kútik

Edícia Sputnik – Náučné čítanie z oblasti spoločenských vied vychádzajúce vo vydavateľstve Smena…

  1. Človek medzi počítačmi
  2. Honba za myšlienkou