Žánre Klasika světové sci-fi - Literárny kútik

Klasika světové sci-fi – Edícia najprv klubu, neskôr vydavateľstva Lika, ktorá zahŕňa diela klasickej vedecko-technickej literatúry.

  1. Ostrov doktora Moreaua
  2. Stroj času