Autori Betty Friedan - Literárny kútik

Americká spisovateľka, aktivistka a feministka narodená 4.2.1921, u nás známa prakticky iba jednou knihou (celkovo ich napísala šesť) – The feminine mystique. Táto kniha rozpútala druhú vlnu amerického feminizmu. Zomrela 4.2.2006 na zlyhanie srdca.

  1. Feminine mystique