Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “KMČ”

Edícia KMČ – V prevažnej miere literatúra pre mládež (KMČ – Klub mladých čitateľov) vychádzajúca vo vydavateľstve Mladé letá…

Čierny šíp

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 1888 vo vydavateľstve Cassell.

Neviditeľný

Kniha vyšla po prvýkrát v roku 1897 vo vydavateľstve C. Arthur Pearson.