Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Hana Opleštilová”

Česká pedagogička, výtvarníčka a knihovníčka narodená v roku 1957, známa predovšetkým knihou Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky.