Autori Hana Opleštilová - Literárny kútik

Česká pedagogička, výtvarníčka a knihovníčka narodená v roku 1957, známa predovšetkým knihou Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky.

  1. Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky