Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Oscar Wilde”

Celým menom Oscar Fingal O´Flahertie Wills Wilde, írsky spisovateľ, narodený 16.10.1854, známy prácami ako The Picture of Dorian Gray (Portrét Doriana Graya) alebo poviedkovou zbierkou Lord Arthur Savile´s crime and other stories (Zločin lorda Arthura Savila). V živote predstavoval obreaz moderného muža, neskôr sa stal ikonou homosexuality. Zomrel 30.11.1900.

Zločin lorda Artura Savila

Kniha bola po prvýkrát publikovaná vo vydavateľstve James R. Osgood, McIlvaine and company roku 1891.