Žánre Ich vlastnými slovami - Literárny kútik

Ich vlastnými slovami – Edícia kníh o hudobných skupinách vychádzajúca vo vydavateľstve Champagne avantgarde v deväťdesiatych rokoch minulého storočia.

  1. Guns N´Roses
  2. Queen
  3. Doors