Autori Pavol Kapráľ - Literárny kútik

Slovenský autor, narodený 27.1.1951, prešiel mnohými povolaniami, pôsobil ako obecný poslanec i ako zástupca starostu obce Belá nad Cirochou. Je spoluautorom knihy Ty, moja rodná Belá.

  1. Ty moja rodná Belá… (Pohľad do 550-ročnej histórie obce Belá nad Cirochou)