Autori Malcolm Gladwell - Literárny kútik

Britsko-kanadský autor, narodený 3.9.1963, u nás známy knihami ako What the dog saw (Čo videl pes), Outliers (Výnimoční) alebo Blink (záblesk). Vo svojich dielach rozoberá otázky z psychológie, sociológie a iných spoločenských vied.

  1. Čo videl pes (A iné dobrodružstvá)
  2. Výnimoční (Príbeh úspechu)
  3. Záblesk (Ako myslieť bez rozmýšľania)