Autori James Herbert - Literárny kútik

Celým menom James John Herbert, narodený 8.4.1943 bol jedným z najpredávanejších anglických spisovateľov v oblasti hororu. U nás známy knižnou sériou The rats (Krysy) a ďalšími knihami ako Haunted (Lovec duchů), Once (Kdysi), The fog (Mlha), Creed (Creedovo krédo) alebo Fluke. Zomrel 20.3.2013.

  1. Fluke
  2. Lovec duchů