Autori Aladár Stankovský - Literárny kútik

Slovenský spisovateľ zaoberajúci sa históriou mesta Snina, známy knihou Z dejín Sniny a okolia, ktorú napísal spolu s Ladislavom Hoffmanom.

  1. Z dejín Sniny a okolia