Autori Jeanette Winterson - Diera - Literárny kútik

England

  1. Ťarcha (Mýtus o Atlasovi a Herkulovi)