Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Dan Brown”

Americký autor, narodený 22.6.1964, známy predovšetkým knižnou sériou s hlavnou postavou Roberta Langdona – The Da Vinci code (Da Vinciho kód), Angels and demons (Anjeli a démoni) a The Lost symbol (Stratený symbol). Okrem toho napísal aj dve knihy patriace do literárneho žánru označovaného ako techno-thriller. Sú nimi Digital fortress (Digitálna pevnosť) a Deception point (Bod klamu).

Bod klamu

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 2001 vo vydavateľstve Pocket book.

Digitálna pevnosť

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 1998 vo vydavateľstve St. Martin´s press.

Stratený symbol

Kniha vyšla po prvýkrát v roku 2009 vo vydavateľstve Doubleday. Columbia pictures plánuje vydanie rovnomenného filmu niekedy na rok 2012.