Autori Dan Brown - Literárny kútik

Americký autor, narodený 22.6.1964, známy predovšetkým knižnou sériou s hlavnou postavou Roberta Langdona – The Da Vinci code (Da Vinciho kód), Angels and demons (Anjeli a démoni) a The Lost symbol (Stratený symbol). Okrem toho napísal aj dve knihy patriace do literárneho žánru označovaného ako techno-thriller. Sú nimi Digital fortress (Digitálna pevnosť) a Deception point (Bod klamu).

  1. Bod klamu
  2. Digitálna pevnosť
  3. Stratený symbol