Autori Erik Larson - Diera - Literárny kútik

Americký žurnalista a autor faktografickej literatúry, narodený 3.1.1954. U nás je známy prakticky iba kvôli jednej vydanej knihe In the garden of the beasts (V pavilóne šeliem).

  1. V pavilóne šeliem (Od lásky po hrôzu – Skutočný príbeh rodiny v Hitlerovom dome)