jan 112015
 

Ako prezrádza názov knihy, ide o spomienkovú publikáciu týkajúcu sa mesta Humenné.

Vojtěch Zita
(1891-1967) sa prisťahoval do Humenného po Prvej svetovej vojne, v rámci povojnovej pomoci a obnovy Slovenska. Tu sa oženil a prežil väčšinu svojho života. Jeho spomienky sú naplnené radosťou i smútkom, v Humennom sa oženil a zanedlho o ženu prišiel… Neskôr sa žení znova a práve toto obdobie jeho života je tu odzrkadlené.

Mária Mitrusová − Kasaničová (1929-2008) spomína na činnosti ako pečenie chleba, oslavovanie Vianoc a mnohé iné činnosti spojené prevažne so sviatočnými dňami v roku. Celé jej rozprávanie je zaznamenané v humenskom dialekte, navyše je doplnené o krátke veršovanky týkajúce sa jej rozprávania.

Intermezzo medzi spomienkami Vojtěcha a Márie tvorí krátka stať venovaná Andrejovi Pilátovi Polonskému – podivuhodnej svojráznej postavičke, ktorú si obľúbili najmä študenti humenského gymnázia približne v 60. rokoch minulého storočia. Andrej bol podľa všetkého dômyselný človek vo funkcii strážnika a kuriča v kine Partizán, ktorý sa zabával zdokonaľovaním už vynájdených vecí a mnohými inými činnosťami, ako napríklad písaním jednoduchej poézie, ktorá je zvečnená v samizdatovom zborníku, ktorý gymnazisti v tom čase vytvorili.

Michal Kirschner (1941) podáva svoje spomienky v krátkych literárnych útržkoch v ktorých spomína na príchod do Humenného po Druhej svetovej vojne, na každodenné i slávnostné chvíle – napríklad opisuje prácu holiča a kachliara, kino, chodenie s kantičkou po mlieko, budovanie socializmu, umelecké, či športové aktivity a mnoho ďalších vecí týkajúcich sa života zhruba na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia v Humennom.

Kniha je doplnená dobovými fotografiami, ktoré čitateľom umožňujú dotvoriť obraz doby, z ktorej spomienky pochádzajú. Podľa všetkého sa jedná o úplne prvú publikáciu svojho druhu vydanú v Humennom. Oceňujem najmä originálny nápad jej zostavovateľov. Nielen humenčanom, ale aj ľuďom z okolia Humenného, ktorí sa aspoň trochu zaujímajú o kraj v ktorom žili ich predkovia, vrelo odporúčam do pozornosti. :whistle: