jan 162015
 

Pavol Bilec – rodák z Kudloviec – kedysi samostatnej obce, v súčasnosti časti mesta Humenné, pedagóg, zakladateľ skautingu v Humennom sa prostredníctvom tejto publikácie delí so spomienkami, rôznymi zápiskami, svedectvami a výpoveďami, ktoré sú usporiadané podľa tematiky. Všeobecné informácie týkajúce sa histórie mesta, ktoré sa rozprávajú medzi ľuďmi, ktoré Bilec vyzbieral a zapísal sú radené v úvode knihy. Ďalšie zápisky sa týkajú opisu dnes už neexistujúcich častí mesta, vtedajšieho školstva, kultúry a zábavy. Asi najväčšiu časť knihy tvorí rozprávanie o Kudlovciach a tam usporadúvaných svadbách a pohreboch, o tom ako sa tam oslavovali sviatky ako Vianoce, Veľká noc a celkovo o vzťahoch Kudlovčanov s Humenčanmi, Brestovčanmi a podobne. Záver knihy tvorí súpis najčastejšie sa vyskytujúcich mien Kudlovčanov a Humenčanov a výberom nárečových slov, ktoré sa už v dnešnej dobe používajú menej ako tomu bolo kedysi. Kniha je doplnená o fotografický materiál, ktorý je miestami v trošičku menej uspokojivej kvalite, ale na celkovom dojme z knihy to nijako neuberá. Záver knihy je tvorený spomienkou bývalého žiaka Pavla Bileca – Štefana Lenčiša, na bývalého pána učiteľa. Práve vďaka doc. PhDr. THDr. Štefanovi Lenčišovi, PhD. mohla vzniknúť táto publikácia, pretože práve on poskytol redakcii kópiu pôvodného rukopisu Pavla Bileca z roku 1997, ktorej názov znel Spomienky na Humenné.

Prajem príjemné čítanie všetkých Humenčanom aj ne-Humenčanom. :tongue: