Žánre Retrospektíva - Diera - Literárny kútik

Knihy s týmto označením úzko súvisia s projektom budovaným na stránke www.retrospektiva.eu, ktorého cieľom je informovať o histórii mesta Snina a jeho okolí, na základe rôznych zberateľských materiálov…

 1. Horiaca ruža / Die brennende Rose
 2. Putovanie k Styxu
 3. Vôňa tela, vôňa slov
 4. Zemplínske múzeum v Michalovciach 1957-1967
 5. Almanach východného Slovenska 1848-1948
 6. Krátky slovník nárečia slovenského – Sotáckeho zo Sniny
 7. Zvečnené v slzách a pote tváre (Návrat rodáka Ladislava Grosmana)
 8. Dvadsaťpäť rokov strednej priemyselnej školy strojníckej v Snine 1960-1985
 9. Tlačiarne na Slovensku (1477-1996)
 10. Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku (Šarišská župa a slovenské časti Abovskej, Zemplínskej a Užskej)
 11. Osobnosti Humenného a okolia
 12. Stopy Prvej svetovej vojny – Humenné 1914
 13. Boje v Karpatoch 1914-1915
 14. Nebojte sa !
 15. Pamiatky východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch II. – Hnuteľné
 16. Pamiatky východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch I. – Nehnuteľné
 17. Zemplín
 18. Východné Slovensko
 19. Miznúci svet V. – Spomienky a reflexie zo životných príbehov Humenčanov
 20. Humenské kolégium a traja košickí mučeníci
 21. Stolice na Slovensku
 22. Východoslovenské hrady a kaštiele
 23. Patria nostra, partia ostrá (Zo života príslušníka cudzineckej légie)
 24. In memoriam 1914-1918 in the Visegrad countries
 25. Ľudová architektúra na Slovensku
 26. Stakčín (Prírodné, kultúrno-historické zaujímavosti a turistické možnosti)
 27. Humenné a okolie
 28. Vihorlat Medzilaborce 1958-1983
 29. Ty moja rodná Belá… (Pohľad do 550-ročnej histórie obce Belá nad Cirochou)
 30. Městá a vesnice Zakarpatí
 31. Snina – Nádherný kút našej vlasti
 32. Igumen Ignatij – Služobník boží (1899-1976)
 33. Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch
 34. Medová baba
 35. Východné Karpaty
 36. Ikony z východného Slovenska
 37. Prírodné rezervácie na Slovensku
 38. Jazerá východného Slovenska
 39. Z Košíc po východnom Slovensku
 40. Dcéra dvoch matiek
 41. Zemplínske Hámre
 42. Najväčší biznis môjho života
 43. Miznúci svet IV. – Spomienky zo životných príbehov Humenčanov
 44. Malá vojna (Vojenský konflikt medzi Maďarskom a Slovenskom v marci 1939)
 45. Hrady a kaštiele Zemplína na historických fotografiách a pohľadniciach
 46. Letecké príhody
 47. Snina
 48. Uličská dolina
 49. Ulič
 50. Tak sme žili
 51. Dřevené kostelíky Zakarpatí
 52. Horná Cirocha
 53. Dlhé nad Cirochou (Obec – Farnosť)
 54. Osadné (História a súčasnosť)
 55. Miznúci svet III. – Reminiscencie zo životných príbehov Humenčanov
 56. Miznúci svet II. – Spomienky Pavla Bileca
 57. Miznúci svet I.
 58. 35 rokov Národného podniku Vihorlat Snina (1951-1986)
 59. 25 rokov Národného podniku Vihorlat Snina (1951-1976)
 60. Synove čriepky (Zborník víťazných prác autorskej literárnej súťaže Gerbócova literárna Snina 2002/2007)
 61. Gizela Lipovská – Posledná Židovka z Uličskej doliny (Najkrajšie roky môjho života)
 62. Snina – Premeny v čase
 63. Snina
 64. Z dejín Sniny a okolia
 65. Dejiny židovskej komunity v Humennom
 66. Pod Sninským kameňom