Press "Enter" to skip to content

Umenie a psychoanalýza

Ďalšia takmer nezohnateľná kniha a opäť v mojich rukách. Ha-ha-ha. Zakladateľ psychoanalýzy Sigmund Freud nás tentokrát oboznámi so svojím ponímaním umenia ako takého. Po objasnení pojmov (naozaj fascinujúce) nasleduje Freudova analýza rozprávkových motívov, po tejto analýze nasleduje štúdia na tému – Michelangelova socha Mojžiša spojená s dodatkom k publikovanej verzii v časopise Imago. Potom nasledujú rôzne kratšie analýzy literárnych diel autorov ako Shakespeare, Ibsen, Dostojevskij alebo Goethe, aby knihu zavŕšil analýzou všetkého desivého v reálnom živote v porovnaní s literárnou fikciou. Úplne na konci knihy je zaradený Freudov prejav pri udelení Goetheho ceny za psychoanalýzu. Niet čo dodať. Útla knižôčka ponúka rozšírenie obzorov v umeleckej oblasti. Miestami nezáživná (umenie nie je oblasť, ktorá by ma privádzala do extázy), miestami nápaditá a podmanivá. Stojí za tú snahu sa ňou zaoberať. :devil:

Túto knihu je možné nájsť v internetovej predajni kníhkupectva Martinus.

Be First to Comment

Pridaj komentár