Press "Enter" to skip to content

Doteraz neznáme predznámkové poštové pečiatky Uhorska

V roku 1751 bolo vydané nariadenie, na základe ktorého boli poštmajstri povinní uvádzať na zásielky názov podacej poštovej stanice. Kvôli urýchleniu a uľahčeniu práce, začali poštmajstri pracujúci vo veľkých poštových úradoch používať poštové pečiatky. Prvá pečiatka sa objavila vo Viedni v roku 1751. Prvá pečiatka na území dnešného Slovenska sa objavila v roku 1752 v Trnave. Keďže poštové známky boli zavedené až v roku 1840, zavedené poštové pred týmto rokom sa označujú ako predznámkové.

A práve rozbor a ukážky doposiaľ neznámych a nezdokumentovaných pečiatok tvorí obsahovú náplň tejto publikácie. Okrem samotného rozboru sa tu nachádzajú konkrétne ukážky odosielaných listov a zvlášť použitých pečiatok. Z pohľadu záujemcu o poštovú históriu predznámkového obdobia ide o mimoriadne zaujímavú publikáciu. Samozrejme nie je to čítanie pre širokú verejnosť, ale pre úzky profil záujemcov zaoberajúcich sa danou témou má publikácia všetky predpoklady stať sa tou najobľúbenejšou. :biggrin:

Be First to Comment

Pridaj komentár