jún 162017
 

Pred nejakým časom zaujala moju pozornosť účelová publikácia, ktorú vydalo Zemplínske múzeum v Michalovciach v druhej polovici šesťdesiatych rokov. Úvod a záver publikácie, ako aj kapitolu o praveku Zemplína spracoval Jaroslav Vizdal, dlhoročný riaditeľ múzea a pravdepodobne i zostavovateľ tejto publikácie. Nachádza sa tu celkovo päť naozaj zaujímavo spracovaných kapitol v tomto poradí:

A. Tokársky a J. Mikloš – Prírodné pomery Zemplína
J. Vizdal – Pravek Zemplína
L. Gojda – Feudalizmus na Zemplíne a jeho odraz v zbierkach múzea
M. Jáger – Robotnícke hnutie na Zemplíne
M. Bogucký – O hmotnej kultúre zemplínskeho ľudu

Nebudem tu podrobne popisovať, čo sa mi na ktorej kapitole páčilo najviac, spomeniem však, že publikácia je spracovaná na vysokej úrovni a komplexne, nájdeme v nej napríklad zmienky aj o obciach severovýchodného Zemplína, čo sa pri podobných publikáciách dnes už nestáva často. Ide o naozaj príjemné čítanie. :cool: