jan 192017
 

V predvianočnom čase sme sa dočkali v poradí už piateho pokračovania knižnej série Miznúci svet, obsahujúcej spomienky obyvateľov Humenného. Spomienkami na svoj vlastný život alebo spomienkami na svojich blízkych, či známych v roku 2016 prispeli Mečislav Olejáš (1928), Ján Firda (1933), Magdaléna Onuferová (1946), Ľudmila Cuculičová, rodená Novotová (1946), Anna Nepelová, rodená Novotová (1950), Mária Novotová (1951), Ján Nitkulinec (1933), Pavel Mihalík (1939), Ján Dobrovský (1943), Eva Spieszová, rodená Farkašová (1931), Kamil Tomko (1933), Magda Hrabcová, rodená Sohová (1943), Michal Kašo (1939), Aladár Kurej (1926-2001), Karol Valko (1936), Margita Babjaková (1947), Michal Kirschner (1942), Marián Haľko (1944), Zdenka Dobrovská (1944) a Valéria Petrunčíková, rodená Čerhitová (1953). Ide o zatiaľ najrozsiahlejšie a najkomplexnejšie pokračovanie, pričom priestor bol vyhradený tak pre Humenčanov, ako aj pre obyvateľov jeho okrajových častí akými sú Valaškovce, Kudlovce, či Podskalka. Kniha je doplnená obrázkovou prílohou.

Prvé tri diely Miznúcich svetov boli vydané Vihorlatským osvetovým strediskom v Humennom, ktorého činnosť bola v roku 2015 zlúčená s Vihorlatským múzeom v Humennom. Posledné dva diely knižnej série boli teda vydané pod patronátom Vihorlatského múzea. Každým ďalším pokračovaním knihy naberali na počte strán, kvalite obsahu, i tlače. Vychádzali každoročne od roku 2012 v rôznych nákladoch (prvý diel bol vydaný v najmenšom náklade – 100 kusov, ďalšie diely v nákladoch 380, 200, 250 a posledný diel v náklade 400 kusov, čo je na regionálnu tlač pomerne slušné číslo). Piaty diel uzatvára knižnú sériu. Pri pozornom preštudovaní predošlých dielov zistíme, že ku niektorým opisovaným reáliám sa vyjadrilo viac prispievateľov, taktiež čo do rozsahu, spomienkami prispelo veľké množstvo Humenčanov a ich mená sa začínajú opakovať. Najstaršia generácia mizne a objavuje sa stále viac pamätníkov, ktorí sprostredkovávajú zážitky svojich predkov, čím publikácia možno trošičku stráca na autentickosti. Ale názov knihy neklame a práve toto je dôkazom toho, že svet spomienok na doby najstaršie pomaly mizne z povedomia spoločnosti a niekedy je nahrádzaný mylnými predstavami o živote v minulosti. Knižná séria s názvom Miznúci svet má svoje čaro a opodstatnenie a určite si nájde svoje miesto v mnohých knižniciach. Možno by sa zišlo spraviť jedno súborné vydanie, ale hĺbanie nad takýmito problémami sú už mimo rámec tejto recenzie. Knihu vrelo odporúčam do pozornosti čitateľskej verejnosti. :cool: