Press "Enter" to skip to content

Tatárska pohroma

Názov prvej časti knihy nesie názov Krvavý meč, obsahuje 22 kapitol. Dej sa v podstate točí okolo Dietricha, ktorý nesie krvavý meč, čo je znamenie, že všetko bojaschopné mužstvo má narukovať pod kráľovské zástavy. Krajom sa šíria chýry, že Tatári tiahnu do Uhorska. Dietricha pán Spišského hradu Marko odmietne prijať, pretože mu kráľ najprv daroval a neskôr vzal časť pozemkov. Obyvatelia Spiša neberú vážne reči o Tatároch a myslia si, že kráľ verbuje vojsko kvôli ďalšej križiackej výprave. Dietrich vytvorí okolo seba skupinu ľudí, ktorí sú ochotní položiť život za kráľa a za vlasť. Medzi nimi je napríklad aj poľský šľachtic Nawój, ktorého zradil krajan a v bitke s Tatármi prišiel o obe dcéry. Ďalším schopným mladíkom je lukostrelec Poľan. K Dietrichovi sa pridáva aj syn pána Spišského hradu Roland, ktorý má v úmysle zviditeľniť sa pred otcom a zároveň dvorí tej istej žene ako Dietrich – Kataríne, dcére Arnolda, saského veľmoža z Harhova. Roland očakáva, že ako víťaz v bojoch s Tatármi by stúpol v očiach milovanej.

V horde Batu-chána je názov druhej časti knihy, obsahuje 23 kapitol. Onufrej, Tatármi nazývaný ako Ogul je poľský zradca, ktorý rabuje krajinu spolu s Tatármi. Zožiera ho svedomie a uvedomuje si, že musí spraviť niečo dobré, aby sa sám pred sebou vykúpil z hriechov. Nawójove dcéry Helena a Hedwiga nie sú mŕtve, ale v zajatí. Medzi veliteľmi Tatárov panuje veľká rivalita. Intrigujú jeden proti druhému a v takejto zvedmi prešpikovanej situácii sa nachádza aj Onufrej. Dcéra Batu-chána Hulana zachráni obe poľské šľachtičné. Tatári postupujú smerom do Európy, vojsko uhorského palatína Dionýza je Tatármi rozprášené, taktiež vojsko Dietricha, ktoré išlo na pomoc palatínovi utrpí porážku. Dietrich a zopár ďalších členov jeho družiny sa ocitne v zajatí. Spojencom sa im stáva Onufrej. Dvaja pozostalí vojaci z Dietrichovej armády sa dostali až do Užhorodu, kde miestneho pána Heima informovali o tom, čo videli. Mukačevský hrad je opustený, ľudia utekajú do hôr. Verecký priesmyk bol dobytý a Tatári sa dostávajú do Uhorska.
 
Tretia časť knihy s názvom Vyvrátený trón opisuje v 25 kapitolách osudy uhorského kráľa Bela IV. a jeho armády. Belo pozval do Uhorska kráľa Kuthena, ktorý mu mal byť dobrým spojencom. Rakúsky kráľ Fridrich ponúkol Belovi pomocnú ruku, no k samotnému skutku nedošlo. Fridrich podnecoval nenávisť medzi vojakmi uhorskej armády a armády kráľa Kuthena. Uhorskí vojaci vtrhli do Kuthenovho obydlia a vyvraždili celú kráľovskú rodinu. Kuthenova armáda preto odmietla bojovať za uhorského kráľa Bela a začala plieniť uhorské dediny a mestá. Taktiež armáda arcibiskupa Ugrina bola zničená po neunáhlenom postupe. Celá tretia časť knihy sa nesie v duchu bojov. Nakoniec je početnejšia, no zle organizovaná armáda kráľa Bela porazená, Belovi sa však podarí utiecť a dostať sa pod ochranu Fridricha. Ten však situáciu využije vo svoj prospech a Bela doslova ožobráči jednak o peniaze a jednak o časť uhorského územia.

Posledná štvrtá časť knihy s názvom Skala útočišťa obsahuje 22 kapitol. Dozvedáme sa z nej, že Onufrej počas rozhodujúcej bitky uhorských a tatárskych vojsk oslobodil Dietricha, Helenu, Hedvigu a ďalších tatárskych väzňov a utiekol spolu s dcérou tatárskeho chána – Hulanou, ktorá sa do neho zaľúbila. Tatári začnú po utečencoch pátrať a vydajú sa smerom na sever, kde dobyjú i Spišský hrad, jeho majiteľa Marka priviažu na vežu a hrad vypália. V Harhove sa stretáva Dietrich s Katarínou, kde im Arnold požehná na spoločnej ceste životom, taktiež dôjde k zmiereniu Nawója a Onufreja, ktorý dopomohol jeho pádu, ale na odčinenie svojich hriechov zachránil jeho dcéry Helenu a Hedvigu. Onufrej a Hulana sa vzájomnou láskou viac netaja. Tatári však stále viac prenikajú na sever a pri neúspešnom vpáde do hôr, kde sa nachádza jaskyňa – posledné útočisko spišského ľudu, prichádza Hulana o život. Pri jej hrobe sa neskôr rodí nová láska – Onufreja a Hedvigy. Tatári z Uhorska odchádzajú, pretože ich najvyšší chán zomiera…
 
Na záver by bolo vhodné povedať, že historický román Tatárska pohroma bol pôvodne publikovaný v štyroch zväzkoch. Ďalšie vydania boli súborné – jednozväzkové. Štyri predošlé obrázky sú vlastne obálkami pôvodného vydania tohto historického románu, ktorý bol napísaný, dá sa povedať, na motíve skutočných udalostí. Odporúčam do pozornosti. 😎

2 komentáre

Pridaj komentár