Autori Jozef Gerbóc - Literárny kútik

Slovenský spisovateľ, narodený 27.11.1942. Pracoval ako redaktor a šéfredaktor vo vydavateľstve Smena a Práca. Neskôr pracoval ako generálny riaditeľ sekcie umenia n Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a neskôr ako generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zomrel náhle 7.3.2000. Na jeho počesť vznikla v jeho rodnom meste – v Snine literárna súťaž nesúca jeho meno – Gerbócova literárna Snina.

  1. Krátky slovník nárečia slovenského – Sotáckeho zo Sniny