Autori Vladimír Rábik - Literárny kútik

Slovenský historik, napísal napríklad knihu Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku (Šarišská župa a slovenské časti Abovskej, Zemplínskej a Užskej).

  1. Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku (Šarišská župa a slovenské časti Abovskej, Zemplínskej a Užskej)