Autori Alexander Markuš - Literárny kútik

Slovenský učiteľ, protifašistický bojovník a politický komisár partizánskych skupín, narodený 19.3.1913, známy predovšetkým knihou Sedliacke povstanie v Zemplíne roku 1831. Zomrel 19.2.1945.

  1. Sedliacke povstanie v Zemplíne roku 1831