Autori Milan Molnoši - Literárny kútik

Jeden z najväčších slovenských zberateľov modelov autíčiek na Slovensku. Je autorom knihy Čo je čo.

  1. Čo je čo.