Autori Karol Hodinár - Literárny kútik

Slovenský spisovateľ zaoberajúci sa osvetou v oblasti informačných technológií. Známe sú napríklad jeho príručky Skôr ako zapneme počítač alebo Začíname pracovať s počítačom.

  1. Začíname pracovať s počítačom
  2. Skôr ako zapneme počítač