Ako vytvoriť kategóriu článkov?

 

Nové kategórie môže vytvárať iba EDITOR stránky. Ako sa stať editorom?

Všetky články musia byť zaradené aspoň do jednej kategórie. Ak nezaradíte článok do žiadnej kategórie, bude zaradený do systémom predvolenej kategórie s názvom „Nezaradené“. Systém umožňuje okrem kategórií vytvárať i podkategórie.

V administrácii rozklikneme ponuku s názvom „Články“  a vyberieme „Kategórie“

V ľavej časti obrazovky môžeme vytvoriť novú kategóriu. Musíme vyplniť kolónky:

MENO – názov kategórie tak, ako sa bude zobrazovať na stránke, v našom prípade je to meno a priezvisko autora knihy.

SLUG – označuje, ako bude vyzerať štruktúra a výpis adresárov na serveri, udáva sa bez diakritiky, malými písmenami, s pomlčkou namiesto medzery medzi slovami. Ak táto kolonka ostane prázdna, vygeneruje sa automaticky systémom.

RODIČ – určuje, či pôjde o hlavnú kategóriu alebo podkategóriu. Ak sa jedná o podkategóriu, musíme vyznačiť, pod ktorú hlavnú kategóriu bude naša podkategória spadať. V našom prípade sú hlavnými kategóriami písmená abecedy a podkategóriami samotní autori literárnych diel.

POPIS – bližšie definuje danú kategóriu, v našom prípade do popisu patrí životopis daného spisovateľa. Na životopisoch som ešte nezačal pracovať, preto stačí napísať iba z akej krajiny autor pochádza. Názov krajiny ja osobne zadávam v angličtine.

Po vyplnení koloniek klikneme na „Pridať novú kategóriu“ a nová kategória je na svete. V pravej časti obrazovky je možné ľubovoľne upravovať nastavenie už vytvorených kategórií. Nová kategória sa na stránke zobrazuje až vtedy, keď je k nej priradený aspoň jeden článok.