aug 192012
 

Hlavnou postavou knihy je Chris Nielsen. Kniha je akýmsi listom adresovaným jeho bratovi zo záhrobia. Napísala a odovzdala ho akási žena – médium. Kniha je rozdelená do viacerých častí. Spánek smrti rozpráva o tom, ako Chris prišiel pri autonehode o život a ako ťažko sa lúči so svetom, v ktorého bol v minulosti neodmysliteľnou súčasťou. Země zaslíbená rozpráva o tom, ako sa Chris nakoniec odviaže od toho, čo bolo a dostane sa do vyššej úrovne existencie – do akéhosi neba. Tam sa učí mnoho nových vecí, ale iba dovtedy, pokým nezistí, že jeho žena Ann spáchala samovraždu. Z ďalšej časti knihy s názvom Až se těla zbudem sa dozvedáme, že Ann sa mala normálne dožiť o nejakých dvadsaťštyri rokov viac ako sa dožila. A keďže vražda a samovražda sú najväčším hriechom akého sa človek môže dopustiť, musí Ann stráviť zvyšné roky v najnižšej úrovni duchovného života – v akomsi pekle. Tam sa za ňou vyberie Chris a keď zistí, že niet pre ňu cesty späť, rozhodne sa vymeniť nebo za peklo a stráviť dvadsaťštyri rokov v pekle spolu s Ann. Posledná časť s názvom Jak přicházejí sny rozpráva o tom, ako Chris vykúpil dušu Ann tým, že sa pre ňu obetoval. Lenže potom sa opäť preberá v nebi, aby mohol zistiť, že duša Ann nebola spôsobila pokračovať až do neba a preto sa reinkarnovala do dieťaťa v Indii. Chris sa preto rozhodne taktiež vrátiť na Zem a prežiť tam ďalší život, pre ktorý bude pravdepodobné, že sa s dušou Ann opäť stretne… Ako sám autor píše, iba postavy v knihe sú vymyslené, ostatné opisované je pravdou. Svoj názor podporuje výpisom piatich strán literatúry, ktorú pri písaní tejto knihy použil alebo sa o ňu aspoň z časti opieral. Možno, že mnou opísaný dej pôsobí fádne, no kniha je naozaj dobrým čítaním. Obsahuje veľa podnetných myšlienok pre ľudí, ktorí o existencii posmrtného života uvažujú. Odporúčam prečítať. :angel:

Túto knihu je možné nájsť v internetovej predajni kníhkupectva Martinus.