Press "Enter" to skip to content

Starý národ – Mladý štát

O úvodné slovo v knihe sa postaral a taktiež prvú kapitolu knihy s názvom Naši predkovia pripravil slovenský prozaik, básnik a dramatik Milan Ferko. Slovensko v Uhorskom kráľovstve je názov druhej kapitoly, ktorej autorom je Richard Marsina, slovenský historik, archivár a špičkový znalec slovenského a uhorského stredoveku. Slovenský historik a odborník na dejiny strednej Európy a Balkánu v medzivojnovom období Ladislav Deák je autorom kapitoly s názvom Slovensko v nových časoch. Za napísanie kapitoly s názvom Slováci v zahraničí nesie zásluhu Imrich Kružliak – slovenský publicista, historik a prekladateľ. Kniha je zakončená chronologickým prehľadom dejín Slovenského národa. Bolo by asi zbytočné rozpisovať obsahy jednotlivých kapitol. Úlohou knihy bolo informovať čitateľa o tom, že aj Slovenský národ má svoju históriu, ktorá v mnohých prípadoch siaha oveľa hlbšie, než by si laik dokázal predstaviť. Zárukou tohto tvrdenia by mali byť zvučné mená významných slovenských osobností, ktoré sa postarali o zostavenie obsahu tejto publikácie. Podnetná a zaujímavým spôsobom napísaná publikácia. Odporúčam prečítať. :whistle:

Túto knihu je možné nájsť v internetovej predajni kníhkupectva Martinus.

Be First to Comment

Pridaj komentár