feb 222017
 

Rozsahom strán neveľká, no množstvom informácií určite zaujímavá kniha. V rokoch 1914-1915 sa na dnešnom Slovensko-Poľsko-Ukrajinskom pomedzí odohralo veľké množstvo bojov medzi ruskou a rakúsko-uhorskou armádou. Tisíce a tisíce mŕtvych vojakov, zem nasiaknutá krvou, bieda a žiaľ… Hneď v úvode knihy sú predstavené obe armády, ich jednotlivé zložky, významní velitelia, vojenské hodnosti a podobne. Jadro knihy je spojené s opisom bojov počas stretov armád, presunmi jednotlivých vojsk, okorenené miestami o pikošky v štýle koľko vojakov bolo v ktorom čase prepravených železnicou, koľko koní bolo vo vojne zabitých, v akých podmienkach museli vojaci fungovať a aká strava im bola podávaná. Záver knihy je venovaný rozboru používaných zbraní a štatistickému porovnávaniu oboch nepriateľských armád, ako počet pušiek, diel, príslušníkov jednotlivých oddielov, použitej stratégie a podobne. Pre mňa ako laika vo veciach svetových vojen sa kniha javila i vďaka spomínaným pikoškám ako príjemné čítanie.